Salaris administratie

Omdat personeels- en salarisadministratie een specifieke administratie is met steeds veranderende wetgeving, is Coheco een samenwerkingsverband aangegaan met een onderneming gespecialiseerd in salarisadministratie. De begeleiding wordt door Coheco uitgevoerd en kan dus ook deel uit maken van een maat oplossing.