Overleg met bank, belasting en andere externe partijen

Het komt voor dat de ondernemer overleg heeft met externe partijen. Bijvoorbeeld met de bank voor een lening t.b.v. een uitbreiding. Waarom er geld nodig is, wat de onderneming er mee wil bereiken, kan de ondernemer goed onder woorden brengen, maar als er wordt gevraagd hoe dit cijfermatig is onderbouwd, is dit meestal lastig. Door hierbij te helpen, is er meer kans van slagen bij het verkrijgen van de lening.

Tevens kan de belastingdienst u vragen om uw cijfermatigheden te onderbouwen. Coheco kan u daar bij helpen en er voor zorgen dat alles kloppend wordt overgebracht.

Naast deze 2 voor de hand liggende voorbeelden zijn er nog legio van overleggen en besprekingen waarbij Coheco kan bijstaan.