Jaarrekening en begroting

Voor zowel de onderneming zelf als voor bank, belastingdienst etc moet er jaarlijks een jaarrekening worden opgemaakt. Het is belangrijk dat deze zo snel mogelijk in het nieuwe jaar wordt gemaakt. Door tijdens het jaar heen de boekingen te hebben gedaan, kan de jaarrekening ook tijdig worden afgewerkt en worden gebruikt om bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting op tijd in te dienen.

Om een beter inzicht te krijgen hoe het gaat met de onderneming kunnen er begrotingen worden gemaakt. Te denken valt aan een omzet/kosten begroting, maar ook aan een liquiditeitsbegroting.

Deze kan in overleg worden gemaakt en ook door het jaar heen worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Met de begroting kan er, indien er zaken niet goed gaan, tijdig worden ingegrepen.