Disclaimer

Deze website is een product van Coheco. Coheco accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door het gebruik van deze website op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het s
turen van een e-mail naar info@Coheco.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het
probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coheco is het de gebruiker van deze site
niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden
te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Coheco.
Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Coheco.

Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar info@coheco.nl.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Coheco is verstrekt,
wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Coheco die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Coheco
wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Coheco die op deze site van toepassing zijn.